MACHU PICCHU – DE URBANE SECTOR

Machu Picchu

Deze sector wordt door een gracht gescheiden van de terrassen die de landbouwkundige zone vormen. Men kan zien dat enkele van de gebouwen afgemaakt zijn met gladde stenen, die perfect in elkaar passen, terwijl andere met kleinere, onregelmatige stenen zijn gebouwd, waarbij gebruik werd gemaakt van metsel van modder, aan de buitenkant waarschijnlijk afgemaakt met pleister- of schilderwerk.

We moeten melden dat er maar weinig informatie beschikbaar is over deze stad, en dat veel van de informatie op speculaties en veronderstellingen van de onderzoekers is gebaseerd. Zij baseren zich over het algemeen weer op het werk van Binghams. Het is, met dit in het achterhoofd, mogelijk om de architectonische kenmerken van de stad en de gebouwen te analyseren. Dit helpt ons iets van de mysteries van deze stad te begrijpen.

Water stond synoniem voor vruchtbaarheid en was een heilig element voor de Inca’s. Daarom bouwden zij in deze magische stad 16 fonteinen en verschillende ondergrondse en open kanalen, die het water door de stad leidden.

De verschillende delen van de stad waren met elkaar verbonden door diverse passages, paden en trappen, die het mogelijk maakten de stad – op een stijle helling gelegen – te beklimmen. De stad is gebouwd in de vorm van een geknotte piramide, karakteristiek voor de religieuze Inca-architectuur. Dat doet vermoeden dat Machu Picchu een stad, gewijd aan religie was en dat het een selecte groep adel en priesters huisvestte, die zich inzetten voor de aanbidding van de Zon, het Water en Moeder Aarde.

Steengroeves

Machu Picchu - QuarriesDe Inca’s haalden hun materialen voornamelijk uit de dichtbijgelegen steengroeves en vele arbeiders vervoerden de grote blokken. Zij gebruikten duizenden kleinere rotsen, die het pad doorsmeerden en als wielen dienden voor de grotere blokken. De steengroeve die in Machu Picchu voor bouwmateriaal zorgde, lag naast het Heilige Plein en er zijn nog steeds halfafgemaakte werken te zien, die slechts half zijn uithakt.


Het ceremoniële Centrum

Machu Picchu - Ceremonial CentreDeze zone is gevonden in de Wijk van de Koning (Barrio del Rey) – aan drie kanten omsloten en door de Inca’s ‘huayrana’ genoemd. Onderzoekers geloven dat deze huayrana voorgingen in de rituelen die aan het Water gewijd waren. In een landbouwmaatschappij zoals die van de Inca’s was water van vitaal belang. Water representeerde vruchtbaarheid en daarom leven. Spaanse kroniekschrijvers schreven dat ze verrast waren door de schoonheid en netheid van de Inca-adel en vanwege de dagelijkse baden die ze namen.

De Zonnetempel

Toen Bingham deze erg mooi gebouwde halfcirkelige toren ontdekte, dacht hij onmiddelijk dat deze gelijkenis vertoonde met de Zonnetempel (de Koricancha) in Cusco, en dat dit Machu Picchu - Temple of the Sundaarom ook een Zonnetempel moest zijn. En het lijkt erop dat hij gelijk had: de twee ramen in het gebouw zijn zo gebouwd dat ze de zonsopkomst tijdens de zomer- en winterzonnewende, de langste en kortste dag van het jaar, opvangen. Naast het vaststellen van de zonnewende konden de astrologen van de Inca’s voorspellen wanneer men moest planten en oogsten, wanneer er seizoenswisselingen plaatsvonden, en wanneer men specifieke gewassen moest planten. Naast observaties van de zon, bestudeerde men ook de nachtelijke hemel, en de constellaties, wiens aan- of afwezigheid ook bruikbare informatie voor de landbouw opleverden.

De Zonnetempel was bovenop een grote rots gebouwd. Deze is netjes gepolijst en de Inca’s hadden muren opgericht die de contouren van de originele rots volgden. Onder de tempel ligt een grot, waar graftomben zijn gevonden, de Koninklijke Graftomben genoemd.

Paleis van de prinses (Ñusta)

Dit is het gebouw naast de Zonnetempel dat uit twee niveaus bestaat, gebouwd met stenen die perfect in elkaar passen en die schitterend zijn afgemaakt. De kamer heeft een klein raam in zijn facade en een grotere die correspondeert met de Zonnetempel op de tweede verdieping. Het werd het Paleis van de Prinses genoemd, vanwege de veronderstelling dat het als een onderkomen van een Incaprinses of priesteres heeft Machu Picchu - Palace of the Princess (Ñusta)gediend, die speciale compassie binnen de Inca-adel genoot. Bingham bedacht dat dit een erg belangrijk gebouw was, vanwege de ligging naast de Zonnetempel, zijn exclusieve ingang en zijn verfijnde afwerking.

Enkele onderzoekers denken dat deze kamer een speciale plek was voor de maagden die zouden worden geofferd aan de Zon of het Water, of die een rol speelden in religieuze rituelen die hiermee te maken hadden. Dit idee is niet zo ongerijmd als het mag lijken, als je bedenkt dat het gebouw vlakbij de Zonnetempel ligt, dat er een connectie tussen beide gebouwen was door middel van het bovenste raam, en dat in de Zonnetempel een grote tafel of altaar stond, die voor deze offeringen heeft kunnen dienen.

De Koninklijke Graftombe

De Koninklijke graftombe ligt precies onder de toren van de Zonnetempel. De Inca’s bewerkten de rots die als basis voor de tempel dient, en maakten een mausoleum die diende als graftombe voor een belangrijk persoon (vandaar de naam). Aan de rechter buitenkant, ziet men een rots met drie treden. Machu Picchu - Royal TombDeze rots is harmonieus verenigd met de grote rots die de Zonnetempel steunt. Dit is karakteristiek voor de religieuze Inca-architectuur. De binnenste muren van de grot van de Koninklijke Tombe zijn bedekt met stenen die perfect in elkaar passen en in deze muren bevinden zich vier speciaal gevormde nissen, in de vorm van deuren.

Het is bovendien belangrijk om te weten dat in het bovenste gedeelte van de muren zich cylindervormige stenen nagels bevinden, die gediend kunnen hebben om begrafenisuitrusting of versiering van de tombe te ondersteunen. Het kan ook zijn dat ze de dwarsbalken voor een dak hebben ondersteund.

De Koninklijke sector (Grupo de Rey)

Hiram Bingham noemde de gebouwen die voor de trappen van het Ceremoniële Centrum lagen de ‘Koninklijke sector’, omdat hij dacht dat de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleder van de stad hier geleefd moest hebben. De in- en uitgang liggen in hetzelfde gebouw, wat voor de nodige veiligheid zorgde, en de binnenkant van de gebouwen zijn fantastisch afgewerkt.

In de voornaamste binnenplaats bevind zich een stenen platform die de vloer verheft en tot een redelijk hoge muur met twee mooigevormde nissen leidt. Waarschijnlijk werd deze plaats gebruikt voor huisversieringen of misschien rustte hier de mummie van een vorige gouveneur.

Tegenover de binnenplaats, aan de zuidzijde, bevindt zich een kamer waarvan Bingham aannam dat het de slaapkamer van de hoogwaardigheidsbekleder kon zijn geweest. Aan de andere kant van de hof ligt een andere kamer, groter dan de ‘slaapkamer’, door Bingham gezien als de studiekamer van de heerser. Het bevat 12 mooie nissen.

Het Heilige Plein

Machu Picchu - Sacred PlazaDit is het platform waaromheen de Inca’s gebouwen met een religieus karakter construeerden; daarom moet het een soort ritueel doel gediend hebben.

De Tempel van de Drie Ramen

Machu Picchu - Temple of the Three WindowsGelegen aan de oostzijde van het Heilige Plein, is deze tempel indrukwekkend vanwege de kolossale steenblokken, die netjes gepolijst zijn en perfect in elkaar passne. Het gebouw is rechthoekig en bezit slechts drie ramen, met één open kant naar het Plein, waar zich een serie rotsblokken bevinden, waar van één dienst leek te doen als pilaar.Het Huis van de Priester

Machu Picchu - House of the PriestDit huis is aan de zuidzijde van het Plein gesitueerd en Bingham noemde het het ‘Huis van de Priester’, denkend dat vanuit hier de Hogepriester zou vertrekken om de religieuze handelingen te leiden die op het Plein zouden hebben plaatsgevonden. Dit gebouw is van mindere architectonische klasse, met twee deuren die uitkomen op het Plein en een serie nissen aan de binnenkant.
Hoofdtempel

Machu Picchu - Principal TempleDeze tempel ligt tegenover het Huis van de Priester en is van betere architectonische klasse. Het heeft drie muren, met de kant van de Plaza opengelaten. De stenen blokken zijn groot, zoals die van de Tempel van de Drie Ramen, en zijn eveneens verfijnd bewerkt. In de achtermuur bevindt zich een speciale stenen altaar en de drie muren bezitten trapeziumvormige nissen, die erg mooi afgemaakt zijn. Helaas is de achtermuur aangetast door aardbevingen en bestaat het gevaar dat hij instort.

Intihuatana

De Intihuatana ligt boven een pyramide, gebouwd in het hoogste deel van de urbane sector van Machu Picchu. De naam betekent ‘waar men de zon vastbindt’ en dit was precies het doel: door middel van religieuze rituelen vermeden de Inca’s het verdwijnen van de zon of verzekerden zich van de terugkeer ervan. De Intihuatana speelde een belangrijke rol in de Incareligie – het werd gebruikt in een ritueel dat de aanwezigheid van de zon gedurende de kortste dag van het jaar (de winterzonnewende) moest veiligstellen. Machu Picchu - IntihuatanaGedurende vele jaren werd deze rots gezien als zonnewijzer; men geloofde dat de Inca’s het gebruikten om de tijd af te lezen. Dit lijkt echter niet correct, omdat het geen uren kon meten, maar de positie van de zon kon inschatten tijdens zonnewendes en bovendien bruikbare informatie voor de landbouw kon geven, met betrekking tot de vraag wanneer te planten en te oogsten. Deze informatie was van vitaal belang voor de agriculturele Incabeschaving. Binnen de Andeskosmologie kon het klimaat gunstig voor hun zijn, als ze de Goden op een gepaste manier aanbaden. Als ze dat niet deden, zouden ze gestraft worden met droogtes of overstromingen. Vandaar dat ze dieren en mensen offerden om de Goddelijke razernijen te kalmeren.

Astrologische observaties waren geavanceerd in de Incaperiode, we weten dat men de eclipsen kon voorspellen, dat men de fasen van de maan kende, de posities van de sterren, en dat ze geloofden in hun eigen constellaties.


Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0